Kanzeon Bodhisattva
KANZEON ZEN CENTRUM DEN HAAG

 


24/7 Dharma

Dennis Genpo Merzel

Een bericht van de schrijver

Vijfentwintighonderd jaar geleden verklaarde Shakyamuni Boeddha dat alle wezens verlicht zijn, dat ze allemaal dezelfde wijsheid, dezelfde deugden, hetzelfde mededogen als de Boeddha bezitten.

In de kern is zen zuiver, echt, vrij van vooroordelen en dogma’s. Wanneer aan al het zoeken en streven een einde is gekomen, ervaart men de bevrijding en vreugde van het waarachtig zichzelf zijn, volledig en geheel. Zen is de ervaring van deze levenswaarheid, van het ontwaken tot ons ware zelf, en de liefde en het mededogen die voortkomen uit dit diepe inzicht.

Deze dharma kan met onze generatie teloor gaan, als jij hem niet belichaamt. Er is er maar een in het universum, en dat ben jíj. Als je niet oefent, zul je de dharma niet verwerkelijken; als je hem niet verwerkelijkt, wordt hij niet vervuld. Als jij sterft, sterft de wereld. Jij bent de wereld.


Uit:

Dennis Genpo Merzel
24/7 Dharma
Asoka, 2003
Blz. 6

naar boven

 

 
home | wat is zazen? | citaat van de week | vorige citaten | adressen en links | meer links