Kanzeon Bodhisattva
KANZEON ZEN CENTRUM DEN HAAG

 

Uit: Trouw, vrijdag 18 april 2003

Encycliek JP II: harde boodschap op milde toon

Lodewijk Dros

De nieuwe encycliek van paus Johannes Paulus II bevestigt de waarde die zijn kerk aan de eucharistie toekent. Oecumene is belangrijk, aldus de kerkvorst, maar intercommunie blijft taboe.

Op Witte Donderdag, de dag waarop de kerk de instelling van de eucharistie viert, schrijft de Paus jaarlijks een brief aan zijn priesters wereldwijd. Gisteren ondertekende hij tijdens de viering van de eucharistie een schrijven van andere orde: de encycliek Ecclesia de Eucharistia ('Kerk over de eucharistie').

De vorige encycliek verscheen in 1998 ('Geloof en Rede'), EdE is de bekroning van de reeks van veertien die Johannes Paulus II heeft geschreven. "Dat zal wel een pauselijk record zijn", zegt Kristiaan Depoortere, hoogleraar theologie in Leuven.

Depoortere is 'verrast' om de toon van EdE - die van 'een oude man die in de ik-persoon dankbaar én bezorgd spreekt'- en om het document zelf, dat 'geen doctrinair betonblok is, maar een mystiek geladen, milde tekst'.

EdE, zo'n 90 pagina's dik, laat zich makkelijk lezen. Wie onrustig wordt van alle veranderingen in de wereld, vindt hier houvast: de Paus veroordeelt als altijd 'intercommunie', gezamenlijke vieringen met andersgelovigen.

Wat de encycliek 'sterk beklemtoont', zegt Depoortere, is de openheid jegens de oosterse orthodoxie. Jegens anderen, zoals protestanten, is de pauselijke rondzendbrief onveranderd afwerend.

Vorig jaar riepen rk en protestantse theologen de synode van de Samen-op-wegkerken op, de eucharistie te erkennen als viering van de Maaltijd des Heren ('Avondmaal'), deze week drong de voorzitter van de Lutherse Wereldfederatie nog bij de paus aan op samen vieren van de eucharistie.

Drie Europese oecumenische onderzoeksinstituten (waaronder een rk) vonden dat er geen grote theologische bedenkingen meer bestonden tegen 'eucharistische gastvrijheid'.

Volgens EdE is de rk 'eucharistische gastvrijheid' groot, maar de door protestanten verlangde samenwerking rechtvaardigt ze niet, eerdere verklaringen over bereikte overeenstemming over de leer ten spijt.

Rooms-katholieken behoren wekelijks de eucharistie te vieren, want dat is 'het meest kostbare bezit van de Kerk in haar reis door de geschiedenis'. Dat bezit mag niet vervangen door een oecumenische woorddienst, of een gebedsdienst met andere christenen, benadrukt de encycliek.

Een voor alle christenen toegankelijke eucharistieviering zonder volledige kerkelijke eenheid is geen stimulans, maar een 'obstakel' voor echte oecumene, meent EdE. Dat druist in tegen de praktijk in landen als de VS, Duitsland en Nederland, waar velen de tafelgemeenschap juist als bevordering van de eenheid beleven.

De encycliek waarschuwt voor vroom gekwezel over de 'bron en het hoogtepunt van het christelijk leven': gelovigen worden door de eucharistie aangespoord aan vrede te werken, relaties op te bouwen tussen volkeren en het leven te beschermen.

Zo wordt de eucharistie het 'sacrament voor humaniteit'. Niet te verwarren met een humanistisch sacrament: dat wordt het als men slechts broederlijk en zusterlijk brood en wijn deelt. Dat is een 'extreme reductie van het eucharistisch mysterie', aldus de encycliek.

De Duitse bisschoppenconferentie dankt de Paus voor de verduidelijking van de leer en de oecumenische aanwijzingen. De Nederlandse bisschoppen noemen de encycliek een 'aansprekende en indringende beschouwing over de eucharistie als het hart van de Kerk'. Ze zien er een 'impuls' in voor de 'eucharistische devotie' in ons land, want die laat hier en daar te wensen over.

De paus, die een jaar van de Rozenkrans heeft uitgeroepen, wijdt een hoofdstuk aan de 'Vrouw van de eucharistie', Maria. Zij is de moeder van God, bewaarde Christus in haar lichaam, zoals de Kerk Zijn Bloed en Lichaam bewaart.

Voor publicatie lekten verschillende delen van EdE uit, waaronder die over gescheidenen, die nadrukkelijk afgehouden zouden worden van de eucharistie. "Dat staat er helemaal niet in", aldus pastoraaltheoloog Depoortere, en dat is niet voor niets.

'Verschillende bisschoppen, en ik ook' hopen dat de botte afwijzing uit vroegere documenten plaatsmaakt voor een andere positie.

"Dit evolueert", zegt hij beslist.


Uit: Trouw, vrijdag 18 april 2003

Lees Het Nieuwe Testament, Johannes 6:22-59

Lees de encycliek op www.newadvent.org.

terug naar vorige citaten

 

 
home | wat is zazen? | vorige citaten | adressen en links | meer links