Kanzeon Bodhisattva
KANZEON ZEN CENTRUM DEN HAAG

 

Lees meer over de inwijdingen van het meisje en van de jongen.


Liefde tussen partners


Bert Hellinger

1 - [2] - [3]

De liefde tussen partners vergt het loslaten van de eerste en meest intieme liefde, namelijk de liefde van een kind voor zijn ouders.

Pas wanneer de gehechtheid van een jongen aan zijn moeder - hetzij in liefde, hetzij in woede - is verdwenen, kan hij zichzelf ten volle aan zijn partner geven en werkelijk man zijn.

De gehechtheid van een meisje aan haar vader dient ook te verdwijnen voordat zij zich aan haar partner kan geven en een vrouw kan zijn.

Een succesvol partnerschap vraagt om opoffering en transformatie van onze vroegere binding als kind aan onze ouders - de jongen aan zijn moeder en het meisje aan haar vader.

Een jongen leeft de periode voor en na de geboorte en zijn kindertijd voornamelijk binnen de invloedssfeer van zijn moeder. Als hij daarin blijft, overspoelt haar invloed zijn psyche en zal hij het vrouwelijke als het belangrijkste en het sterkste ervaren.

Onder de dominantie van zijn moeder kan hij een bekwame verleider en minnaar worden, maar hij ontwikkelt zich niet tot een man die vrouwen waardeert en die een langdurige liefdesrelatie in stand kan houden.

Evenmin zal hij een sterke en toegewijde vader voor zijn eigen kinderen worden. Om een man te worden die in staat is ten volle deel te hebben aan een gelijkwaardig partnerschap, dient hij zijn eerste en meest intieme liefde in zijn leven - zijn moeder - op te geven en zich naar de invloedssfeer van zijn vader te begeven.

In vroeger dagen vormde het proces waarin een jongen zijn moeder verlaat een vast onderdeel van de sociale structuur, dat bestond uit initiatie- en overgangsriten.

Als hij deze rituelen had meegemaakt, had de jongen een vaste plaats in zijn vaders wereld en kon hij niet meer als kind terugkeren naar zijn moeder. In onze cultuur zijn de formele riten die dit proces ooit vormgaven, verdwenen en het proces waarin de jongen de invloedssfeer van de moeder achter zich laat, verloopt dikwijls pijnlijk en moeilijk.

Zelfs de militaire dienst, die ooit hielp om de jongens weg te halen uit de invloedssfeer van de moeder en binnen te brengen in die van de vader, heeft voor veel jongemannen deze functie verloren.

Een meisje komt het leven binnen in de invloedssfeer van haar moeder, maar zij ervaart het vrouwelijke en de aantrekkingskracht van het mannelijke heel anders dan haar broer.

Haar vader is door haar gefascineerd en als alles goed gaat, kan zij de kunst van het aantrekken van mannen oefenen in de stabiele veiligheid van zijn liefde. Wanneer zij echter binnen de invloedssfeer van haar vader blijft, wordt zij ‘papa’s kleine meisje’.

Ze kan een minnaar krijgen, maar ze zal niet volledig uitgroeien in haar vrouw-zijn; ze heeft moeilijkheden met een gelijkwaardige partnerrelatie en met overvloedig geven aan haar kinderen.

Om een vrouw te worden is het voor het meisje noodzakelijk dat zij de eerste man in haar leven - haar vader - verlaat, terugkeert naar haar moeder en naast haar gaat staan.

lees verder 1 - [2] - [3]


Uit:

Bert Hellinger
De verborgen dynamiek van familiebanden
Altamira-Becht, 2001
Blz. 50 - 55

Lees meer over familieopstellingen op www.hellinger.com.

Tineke Brackel te Amsterdam geeft workshops in de traditie van Bert Hellinger.

Lees het verhaal van De mooie Wassilissa.

Of de lange versie van dit verhaal in het Engels. Aanbevolen!

Lees ook het verhaal van IJzeren Hans.

Download deze twee inwijdingsverhalen als Word-document.

Lees een samenvatting van Past Reality Integration-therapie van Ingeborg Bosch.

naar boven

 


Aanbevolen literatuur:

Frances H. Burnett
De geheime tuin
Uitgeverij Christofoor
Zevende druk, 2000
Voorleesboek, 9-10 jaar

>>lees meer


Ingeborg Bosch
Illusies
Over bevrijding uit de doolhof van onze emoties

Uitgeverij L.J. Veen
Tweede druk, 2003
>>lees meer


Bert Hellinger
De verborgen dynamiek van familiebanden
Altamira-Becht
Zesde druk, 2003

home | wat is zazen? | citaat van de week | vorige citaten | adressen en links | meer links