Kanzeon Bodhisattva
KANZEON ZEN CENTRUM DEN HAAG

 

De weg van het kruis

Eckhart Tolle

Er zijn veel berichten van mensen die vertellen dat ze God vonden door diep lijden. En dan is er de christelijke uitdrukking ‘de weg van het kruis, die waarschijnlijk hetzelfde betekent.

Het gaat ons hier om niets anders.

Strikt genomen vonden ze God niet door het lijden, want lijden veronderstelt verzet. Ze vonden God door zich over te geven, door totale aanvaarding van wat is, waartoe ze door hun intense lijden gedwongen werden. Ze moeten ergens hebben beseft dat ze hun pijn zelf hadden gecreëerd.

Hoe kun je overgave gelijkstellen met het vinden van God?

Omdat verzet onlosmakelijk verbonden is met het verstand, betekent loslaten van verzet - overgave dus - het einde van het verstand als je meester, de bedrieger die voorwendde ‘jou’ te zijn, de valse god. Alle oordelen en alle negativiteit verdwijnen. Dan gaat het rijk van Zijn, dat door het verstand verduisterd was, open. Opeens komt er een grote stilte in je op, een onpeilbaar gevoel van vrede. En in die vrede is grote vreugde. En in die vreugde is liefde. En helemaal in de binnenste kern is het heilige, het onmeetbare, Dat waarvoor geen naam is.

Ik noem het niet het vinden van God, want hoe kun je vinden wat je nooit hebt verloren, het leven dat je bent? Het woord ‘God’ is niet alleen beperkend doordat het duizenden jaren lang verkeerd begrepen en misbruikt is, maar ook omdat het een andere entiteit veronderstelt dan jijzelf. God is Zijn zelf, niet een wezen. Er is hier geen relatie tussen subject en object, tussen jou en God mogelijk. Bewustwording van God is het natuurlijkste dat er is. Het verbazingwekkende en onbegrijpelijke feit is niet dat je je bewust kunt worden van God, maar dat je je niet bewust bent van God.

De weg van het kruis die je noemde, is de oude weg naar de verlichting en tot voor kort was het de enige weg. Maar wijs hem niet af en onderschat de effectiviteit ervan niet. Hij werkt nog steeds.

De weg van het kruis is een complete ommekeer. Het betekent dat het ergste dat er in je leven kan komen, je kruis, verandert in het beste dat je kan overkomen, door je tot de overgave te dwingen, tot de ‘dood’, door je te dwingen als niets te worden, als God te worden - want ook God is niet-iets.

En nu is de weg van het kruis nog steeds de enige weg voor de onbewuste meerderheid van de mensen. Ze kunnen alleen ontwaken door nog meer te lijden, en je kunt erop rekenen dat er grote omwentelingen vooraf zullen gaan aan verlichting als collectief verschijnsel. Dat proces geeft blijk van bepaalde universele wetten die de groei van het bewustzijn beheersen en was daarom voor sommige zieners te voorzien. Het wordt onder andere beschreven in het boek de Openbaring van Johannes of de Apocalyps, zij het verhuld in een duistere en soms ondoorgrondelijke symboliek. Dat lijden wordt niet door God toegebracht maar door de mensen die zo zichzelf en elkaar kwellen, en door bepaalde verdedigingsmaatregelen die de aarde als organisme neemt om zich te beschermen tegen de aanvallen van de menselijke waanzin.

Maar het aantal nu levende mensen dat een voldoende hoogontwikkeld bewustzijn heeft om niet verder te hoeven lijden om de verlichting te kunnen bereiken, neemt toe. Misschien ben jij een van die mensen.

Verlichting door het lijden - de weg van het kruis - komt erop neer dat je gedwongen wordt schoppend en krijsend het koninkrijk van de hemel binnen te gaan. Uiteindelijk geef je je over omdat je de pijn niet meer kunt verdragen, maar het kan nog heel lang duren voordat dat gebeurt. Bewust gekozen verlichting betekent dat je je gehechtheid aan verleden en toekomst loslaat en van het Nu het middelpunt van je leven maakt. Het betekent dat je ervoor kiest om in de toestand van de aanwezigheid te verkeren in plaats van in de tijd. Het betekent ja zeggen tegen wat is. Dan heb je geen pijn meer nodig. Hoeveel tijd denk je nog nodig te hebben voordat je kunt zeggen: ‘Ik wil geen pijn, geen lijden meer creëren’? Hoeveel pijn heb je nog nodig voordat je die keuze kunt maken?

Als je denkt dat je meer tijd nodig hebt, krijg je meer tijd - en meer pijn. Want tijd en pijn zijn onafscheidelijk.


Uit:

Eckhart Tolle
De kracht van het Nu
Gids voor spirituele verlichting
Ankh-Hermes
Zevende druk, 2003
Blz. 187 - 189

Over dit boek

www.eckharttolle.com

naar boven

 

 
home | wat is zazen? | citaat van de week | vorige citaten | adressen en links | meer links